Johanka z Arku - Pana Lotrinská

Johankaz Arku : Hlasy

Johanka z Arku slyšela zvláštní nadpřirozené "hlasy". Identifikovala je jako svatou Kateřinu, svatou Markétu a archanděla Michaela.


Svatá Kateřina žila někdy ve třetím století našeho letopočtu. Pocházela z královské rodiny, její otec byl král. Měla se provdat za zlovolného římského krále, ona ho však rezolutně odmítla. Došlo to tak daleko, že jí císař za trest poručil přivázat ke kolu, které nechal roztočit obrovskou rychlostí. Jí to ovšem neublížilo. Dal jí tedy popravit. Tím se Kateřina stala právoplatnou svatou. Ve středověké Evropě byla velmi oblíbená. Byla to jakási "středověká celebrita". Byla velice populární. Dosáhla širokého ohlasu jako nebeská ochránkyně mladých dívek. Byla po ní pojmenována, celkem nedávno, jedna ze sad ohňostrojů. Vesnice Maxey, nedaleko Domrémy (Johančina rodná vesnice), ji měla za patronku. V patnáctém století byla nejpopulárnější svatou v Evropě.

V 2. polovině 14. století vznikla Legenda o sv. Kateřině. Legenda vypravuje, jak královská dcera Kateřina přijme křesťanství a zaslíbí se Kristu. Později získá v učené disputaci pro křesťanskou víru padesát pohanských mistrů. Pro stálost ve víře je umučena. Ve vypravování je charakteristické prolínání světské erotiky s mystikou (zasnoubení světice Kristu) a hrůzy s nádherou (na zmučeném těle světice se objeví šest symbolických barev). Tato legenda se odehrává v prostředí cizí vysoké šlechty a usiluje o jazyk co nejvíce vybraný.


Svatá Markéta byla, podle legendy, krásná pastýřka. Raději skočila z věže, než aby se provdala proti své vůli. Pád přežila, dokonce jí neublížilo ani když jí spolkl drak. Zbožnou Pannu nebylo možné zničit. Nakonec jí museli useknout hlavu. Je ochránkyně těhotných žen a lidí posedlých ďáblem. V Domrémy byl v patnáctém století postaven kostel svaté Markéty, který tam stojí dodnes. Stejně jako Johanka z Arku i ona si troufla nosit mužské oblečení. Což bylo ve středověku pro ženy nemyslitelné a také trestné!!!


Údajně žil v době samotného stvoření světa. Vedl Boží armádu andělů proti padlému archandělovi Luciferovi a úspěšně ho porazil. Od té doby je Lucifer v pekle a ne na nebi. Michael se tím stal jedním z nejváženějších a nejvěrnějších Božích andělů. Ve Francii si ho Armagnani zvolili jako symbol svého odporu proti Angličanům.

 

 


TOPlist

< Tato stránka byla vytvořena uživatelem "Linas" pomocí služby Webgarden ZONE. >

| E-mail : Linas-cz@email.cz | ICQ : 430168902 | Skype : pavel598 |

www.johankazarku.osoba.cz @ www.johankazarku-forum.sux.cz